Flodhäst

Flodhäst, eller hippopotamus amphibius som arten heter på latin, är ett stort, afrikanskt däggdjur. Flodhästar, som lever i flock, är namnet till trots inte särskilt nära besläktade med flodhästar utan snarare med svindjur som minigrisar. Flodhästar är stora djur Flodhästar är mycket stora djur, en flodhäst kan bli ca 4,5 ton tunga, uppemot 5 meter långa och ca 1,5 meter höga. I konkurrens med noshörningen är flodhästen det i dag näst största levande landdjuret, näst elefanter. Lever i Afrika Flodhästar återfinns i Afrika, främst söder om Saharaöknen. Det är även glest med flodhästar i södra Afrika. Tidigare kunde man hitta flodhästar betydligt längre norrut, det fanns t ex flodhästar längs Nilen i Egypten. En anledning till att utbredningen av flodhästar minskat är att dess naturliga miljöer har blivit färre. Flodhästar behöver bosätta sig vid vattendrag där det även finns tillgång till gräs i närheten. Det är även viktigt att vattnets temperatur är rätt. Att utbredningen av f

lodhästar minskar betyder dock inte att bestånden minskar. Tvärtemot, flodhästen är ett av dem få afrikanska däggdjur som inte är utrotningshotat. Däremot förekommer jakt av flodhästar för såväl nöjes som kött och betars skull. Dvärgflodhäst Dvärgflodhäst är en mindre art av flodhäst. Inte så lite mindre heller. En dvärgflodhäst blir enbart 200 kg tung mot en vanlig flodhästs dryga tre ton i medel. Den är även självklart betydligt kortare och lägre. Dvärgflodhästen är till skillnad från sin äldre släkting utrotningshotad. Det beror främst på att man hugger ner skogen. En underart till dvärgflodhästen, Hexaprotodon liberiensis heslopi, tros redan ha utrotats. Det görs dock omfattande insatser för att rädda den population som finns. flodhäst under vatten En flodhäst svalkar sig under vattenytan. Farliga djur Flodhästar är farliga djur. Varje år dödas fler människor av flodhästar, än vad det görs av t ex lejon och krokodiler. De är även lättretade i vattnet och kan på grund...


Läs hela artikeln här


Företagare?

Är du företagare och vill synas och sälja via Internet?

Dartur Online kan hjälpa dig!
Vad sägs om en hemsida som du kan uppdatera helt själv?
Eller en webshop?

Besök www.darturonline.se eller www.webshoponline.se för mer information.