Hjälp att förstå analysrapporten på njurelever

blodprov på njur- och lever tagna som är nu hemma vet sa att han hade förhöjda värden på levern sedan har jag inte fått ur dom någon som helst info mer än att provet skall tas om om ca en månad så kan ni hjälpa mig ni som kan vad står dom olika analyserna för och vad är njur resp lever den betydelsen jag har hittat när jag sökte på nätet tycker jag inte riktigt stämmer med vad vet säger så nu behöver jag er kunskap s-urea resultat 4 2 referensvärde 3 1-7 4 s-alp resultat 13 5 referensvärde < 8 5 s-gt resultat 0 6 referensvärde < 1 0 s-kreatinin resultat 76 referensvärde < 134 mvh/ s-gt och s-alp är levervärden där är alp förhöjt s-kreatinin och s-urea är njurvärden som blir högre om njurfunktionen är nedsatt urea kan bli lägre än normalt om leverfunktionen är nedsatt det är svårt att dra slutsatser av ett enda prov därför tar man omprov efter ca 1 månad för att se om värdet gått upp/ned eller är konstant eftersom jag inte har någon aning om vad hästen haft för symtom som let

t till provtagningen så är det svårt att veta vad denna förhöjda alp kan bero på värdet är inte kraftigt förhöjt som det blir vid tex akut leversjukdom be veterinären förklara bättre det är hans/hennes jobb /z alp hos häst är inte helt leverspecifikt enzymet finns i flera vävnader hos häst det kan t ex indikera någon process i skelettvävnad växande individer har klart högre alp-värde än vuxna blodprovsvar ger aldrig någon diagnos utan skall sammanvägas med kliniska fynd tack att det är deras jobb innebär inte att de hjälper kunden tillfredställande det är tyvärr bara att acceptera så du menar att kriatininen som ligger så lågt genomemot referensvärdet är mer är bra då hans njurar bör mer än väl fungera utifrån just analysen men hur pass trovärdiga är dessa analyser bakgrund: i mkt korta drag tidvis uppsvullen ond länd vid för mkt stärkelseintag m tillhörande stelhet i kropp och muskler framförallt bakpartiet samt en gammal ekollonförgiftning färdigvuxen häst mvh/ kreatinin stiger in

te förräns njurarna är i det närmaste helt slut så det är ett ganska trubbigt värde njurarna har en enorm reservkapacitet och njursvikt uppstår när det finns mindre än 25% fungerande njurvävnad kvar och då börjar krea att stiga eftersom njurarna inte kan filtrera som de ska vilket i verkligheten kan innebära att även njurarna trots allt skulle kunna vara nedsatta men ändå inte så att det syns på några prov så tolkar jag ditt svar i alla fall tillsammans med hans symtom som funnits och finns i kombination med förbättring vid mina åtgärder som gjorts tidigare och utifrån när eller inte symtomen återkommer mvh/ njurarna kan vara nedsatta men inte så att det påverkar deras funktion i någon större utsträckning det är svårt att förklara men när krea går upp så är det illa sen kan värdet variera inom det normala hos samma individ beroende på vätskestatus mm fysiologisk normalvariation då förstår jag då får allt återgå till det normala igen och jag fortsätter troligen som vanligt så länge det ...


Läs hela artikeln här


Företagare?

Är du företagare och vill synas och sälja via Internet?

Dartur Online kan hjälpa dig!
Vad sägs om en hemsida som du kan uppdatera helt själv?
Eller en webshop?

Besök www.darturonline.se eller www.webshoponline.se för mer information.